Bài viết Thiết kế
LÝ DO MÀU XANH LAM ĐƯỢC CHỌN NHIỀU NHẤT ĐỂ THIẾT KẾ LOGO
Bài viết Thiết kế

LÝ DO MÀU XANH LAM ĐƯỢC CHỌN NHIỀU NHẤT ĐỂ THIẾT KẾ LOGO

Khi tạo một logo, một trong những yếu tố quan trọng nhất là màu sắc được chọn. Vì mỗi màu sắc đều có ý nghĩa riêng, bạn không nên chọn màu sắc một cách ngẫu nhiên. Nên bạn nghiên cứu một chút, bạn sẽ thấy màu xanh lam thường được nhiều doanh nghiệp và các […]

Bài viết Hướng dẫn Thiết kế
Cách Sử Dụng Màu Sắc Trong Tiếp Thị Và Quảng Cáo
Bài viết Hướng dẫn Thiết kế

Cách Sử Dụng Màu Sắc Trong Tiếp Thị Và Quảng Cáo

Bộ não của bạn sử dụng màu sắc để nhận ra các đặc điểm về sản phẩm và thương hiệu sản xuất chúng. Đây là tâm lý màu sắc trong công việc. Dưới đây là hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng màu sắc trong tiếp thị và quảng cáo. Nguồn: OrangeCrush Sự liên […]