chúng tôi là ai?

Thay đổi cách nhìn Thương Hiệu
cho khách hàng của bạn

Linhkio là một công ty hoạt động để đem tới giá trị cho khách hàng.

Qua nhiều năm, chúng tôi đã giúp nhiều doanh nghiệp và hệ thống định hình phong cách, nhận diện thương hiệu, xây dựng hình ảnh truyền thông, sự kiện. Đem hình ảnh sản phẩm của bạn đến với khách hàng là nhiệm vụ của Linhkio.

01
Tính Toàn Vẹn

Chau chuốt trong từng sản phẩm.

02
Yếu Tố Con Người

Tập hợp những con người có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm.

03
Quy Trình Tốt

Quy trình thiết kế khoa học và hợp lý.

Tại Sao nên chọn Linhkio

Chuyên môn trong
Thiết Kế

Linhkio đã làm việc với nhiều công ty và doanh nghiệp. Chúng tôi không làm đa ngành nghề mà chỉ tâp trung vào mảng thiết kế nên Linhkio luôn tự tin vào dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Thiết Kế Logo, Nhận Diện Thương Hiệu 90%
Thiết Kế Hình Ảnh Hệ Thông 85%
Thiết Kế Website 80%
KHÁCH HÀNG
+
DỰ ÁN
+
KINH NGHIỆM
+ năm